StokmanWLTP


Wat is WLTP?

WLTP is een afkorting voor Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure en is een nieuwe richtlijn die is opgesteld om het brandstofverbruik, voertuig emissies en bereik van lichte voertuigen (personenwagens en lichte bedrijfswagens)  te testen.

Tot september 2017 gebeurde dit volgens de NEDC methode. Deze test methode stamt al uit de jaren ’80 van de vorige eeuw en past niet meer bij de huidige tijd. Om deze reden is een nieuwe en eerlijkere testmethode ontwikkelt onder de naam WLTP. De WLTP is vele malen uitgebreider en is gebaseerd op realistischere rijomstandigheden. Daarnaast sluit deze testmethode beter aan bij de rijprestaties op de weg in de dagelijkse praktijk.

Vanaf september 2017 worden alle nieuw toegelaten type auto’s volgens de WLTP getest. Hiermee bedoelen we auto’s die vanaf dat moment nieuw op de markt zijn geïntroduceerd. Vanaf 1 september 2018 zijn alle auto fabrikanten verplicht te voldoen aan de nieuwe WLTP standaarden voor alle nieuw verkochte auto’s in heel Europa.

Waarom u juist nú uw nieuwe Dacia moet kopen?

De Nederlandse overheid heft over alle nieuw verkochte personenauto’s BPM. Dit bedrag is verschillend per auto en is gebaseerd op de CO2 uitstoot van de betreffende auto. Met de komst van de nieuwe WLTP test cyclus zal de CO2 uitstoot van de auto opnieuw gemeten worden en deze valt in alle gevallen hoger uit, met als resultaat dat de (BPM-staffel) prijzen van nieuwe auto’s per 1 september 2018 tot duizenden euro’s zullen gaan stijgen.

Alle auto’s die tot en met 31 augustus 2018 verkocht én geregistreerd worden en die voldoen aan de NEDC normen, leveren een besparing op van vele duizenden euro’s. Deze auto’s zijn niet anders en ook niet minder dan een auto die onder WLTP wordt getest, echter wel gunstiger geprijsd. De hoogte van de nieuwe prijzen weten wij op dit moment nog niet en wij zijn hierin afhankelijk van de Nederlandse overheid. Onze importeur Dacia Nederland heeft ons wel alvast gewaarschuwd dat het prijsverschil tot in de duizenden euro’s kan lopen.

Dit alles heeft ons doen besluiten een hele ruime voorraad Dacia modellen aan te leggen welke wij nog vóór de ingang van WLTP kunnen leveren. Naast het prijsvoordeel bieden wij u extra korting op deze auto’s. Dit is dus HÉT moment om te beslissen in welke nieuwe Dacia u de komende weken de weg op rijdt!