• Algemene Voorwaarden

StokmanAlgemene Voorwaarden


Disclaimer & Privacy

Algemeen
De Stokman verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de Stokman en derden zijn aangeleverd. De Stokman behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Stokman .

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Stokman.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Stokman. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Stokman, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

BOVAG voorwaarden
Bij De Stokman zijn de algemene BOVAG voorwaarden van toepassing. Deze kunt u onderstaand downloaden.

Algemene Voorwaarden Auto BOVAG particulier
Algemene Voorwaarden-zakelijk-BOVAG-Autodealers

Privacy beleid van De Stokman 

De Stokman hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere wijze zijn vrijwillig verkregen.

Gebruik gegevens
De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen:

  • over belangrijke ontwikkelingen
  • over nieuwe producten en diensten
  • over commerciële aanbiedingen
  • voor marktonderzoek

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens wijzigen
In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e- mail communicatie vanuit de Stokman. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal de Stokman u uit haar bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy beleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Stokman Alkmaar BV
Wolvenkoog 4
1822 BE Alkmaar
info@stokman.nl

Wijzigen van dit privacy beleid
De Stokman houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2017.